Hạn quy đổi điểm IELTS

Cho em hỏi là trường nhận quy đổi điểm IELTS hạn là bao giờ ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!