Hạn quy đổi điểm ielts

Em có lên web để đăng kí đổi điểm ielts thì thấy hạn đóng hệ thống là 31/5. Nhưng có lướt qua các câu hỏi của bạn khác thì lại thấy được đáp lại rằng ngoài tháng 6 mới bắt đầu đổi điểm là sao ạ? Mong được thầy cô giải đáp.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!