hạn cuối liên hệ với college board gửi kết quả SAT

thầy cho em hỏi hạn cuối liên hệ với College Board gửi kết quả SAT cho trường là khi nào thế ạ??

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!