giấy chứng nhận giải thưởng

nếu bây giờ em chưa được phát giấy chứng nhận học sinh giỏi thì phải làm như nào để minh chứng ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!