Giấu báo trúng tuyển

E xét tuyển thẳng diện 1.3 vừa rồi nhà trg có gửi giấy báo trúng tuyển nhưng sao của e nó bị hủy giữa chừng ạ. Đến h e vẫn chưa nhận đc giấy báo trúng tuyển. 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!