em xin đăng kí xét tuyển tài năng thì phải làm như thế nào và phải chuẩn bị những gì ạ

em xin đăng kí xét tuyển tài năng thì phải làm như thế nào và phải chuẩn bị những gì ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!