Em thi A1 công nghệ thông tin thì lấy điểm như thế nào. Có cần lấy cả 3 môn lý hoá sinh ko ạ

Q

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

2 trong số 2 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Sn

Sn

Gửi 3 tháng trước

Kỳ thi tuyển sinh ĐHBKHN 2020