em muốn hỏi là thư giới thiệu của giáo viên thì em có thể nộp nhiều hơn 2 thư giới thiệu không ạ?

Em muốn hỏi là thư giới thiệu của giáo viên thì em có thể nộp nhiều hơn 2 thư giới thiệu không ạ? vì em xin được thư giới thiệu của cả giáo viên dạy chính và dạy phụ đạo của ba môn trong tổ hợp em nên em có 5 thư giới thiệu ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!