Em muốn hỏi là:

Hiện nay, việc quét ra độ pH và Calo trong thực phẩm bằng camera điện thoại có khả thi hay không ? Nếu có thì là bao nhiêu phần trăm ??

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!