Em không kịp đăng ký tổ hợp A19, A20 lên phiếu đã nộp lên bộ. Giờ phải làm sao?

Em không kịp đăng ký tổ hợp A19, A20 lên phiếu đăng ký thi TN THPT, phiếu đã nộp cho nhà trường. Giờ em phải làm sao?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!