Em đang học ME1K65 bây giờ muốn chuyển sang IT-E6 có được không ạ. Điểm thi ĐH năm 2020 28,1đ

Em đang học ME1K65 bây giờ muốn chuyển sang IT-E6 có được không ạ. Điểm thi ĐH năm 2020 28,1đ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!