Em đã trúng tuyển thẳng vào ngành Z rồi, nhưng em cần thêm thông tin về ngành này?

Em đã trúng tuyển thẳng vào ngành Z rồi, nhưng em cần thêm thông tin về ngành này?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!