em đã nộp tiền hậu hiểm ielts

em đã nộp tiền hậu kiểm ielts online, em thấy hạn cuối là 26/9. Bây giờ em có cần lên phòng cla để nộp bằng không ạ? Hay chỉ cần hoàn thành đủ thủ tục online là được

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Bùi Uyên

Bùi Uyên

Gửi 1 năm trước

IELTS