Em có thắc mắc về Học phí ngành X hệ đại học?

Em có thắc mắc về Học phí ngành X hệ Đại học?

Trả lời:

Nhà trường có các mức học phí cho các chương trình đại học như sau: 

  • Chương trình chuẩn: Học phí từ 17 - 22trđ/1 năm học (1 năm gồm 2 học kỳ)
  • Chương trình tiên tiến (Đào tạo tinh hoa - EliTECH): Học phí gấp 1,3 - 1,5 lần Chương trình chuẩn, tức 22 - 33 trđ/1 năm học (1 năm gồm 2 học kỳ)
  • Chương trình Đào tạo quốc tế: Học phí từ 50-60trđ/1 năm học (tức 25-30trđ/1 học kỳ)
  • Học phí của IT - E10 (Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Data Science and AI)) khoảng 45-50 triệu đồng/năm (1 năm 2 học kỳ)
  • Học phí của FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế) học phí khoảng 40 triệu đồng/năm (1 năm 2 học kỳ)

Chi tiết em xem bài viết này: https://ts.hust.edu.vn/hoc-phi-dhbkhn

Như vậy, đầu tiên bạn xác định xem mã ngành mình chọn thuộc CHƯƠNG TRÌNH NÀO thì sẽ biết ngay học phí học của mình khoảng bao nhiêu. Cách xác định thuộc chương trình nào. Bạn xem theo mã ngành là rõ nhất!

VD:

Mã ngành dạng XX: IT1, IT2, ME1, ME2... là chương trình chuẩn

Mã ngành dạng XX-EX: IT-E6, IT-E7...

Thì chữ E ở trên nghĩa là EliTECH, các chương trình có dạng XX-EX, thì đây đều là EliTech, áp dụng mức học phí của chương trình tiên tiến

11 Mã ngành sau là thuộc chương trình Đào tạo quốc tế: https://ts.hust.edu.vn/dao-tao-quoc-te 

(*) Tại sao học phí không có số chính xác mà chỉ có KHOẢNG?

Vì: Học phí tỷ lệ theo số tín chỉ bạn chọn, có những tín chỉ bắt buộc và có những tín chỉ tùy chọn. Vậy nên học phí KHÔNG CÓ con số chính xác được vì mỗi bạn mỗi khác!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

Nhập họcHọc phí