Em có đăng giải phụ nhưng không được tính điểm?

Em chào thầy,

Rõ ràng trong mục hồ sơ giải thưởng khác, em có đăng nhưng không được tính điểm?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!