E muốn hỏi sơ tuyển thì cần nộp những gì và thời điểm nào ạ. Trước hay sau khi biết điểm ạ

E đang kí xét tuyển bằng kết quả THPT. E muốn hỏi sơ tuyển thì cần nộp những gì và thời điểm nào ạ. Trước hay sau khi biết điểm ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 2 năm trước

Đăng ký xét tuyển 2021