Điều kiện tiếng anh

Anh chị cho em hỏi với ạ . Ngành CNTT Việt Nhật có cần điều kiện tiếng anh đầu vào như các chương trình tiên tiến khác không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

LÊ VĂN MẠNH

LÊ VĂN MẠNH

Gửi 3 tháng trước

Tư vấn xét tuyển