Điều kiện sơ tuyển tổ hợp D28

Cho e hỏi ạ: Em thi IT-E6 tổ hợp Toán-Lý-Tiếng Nhật. Mà em nghe nói nhà trường quy định điểm trung bình 5 học kì của 3 môn trong tổ hợp phải lớn hơn 7 mới qua được sơ tuyển. Nhưng mà ở trường cấp 3 của em không có dạy tiếng Nhật thì nhà trường có căn cứ nào cho trường hợp này không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!