Điều kiện đăng kí ở ký túc xá như thế nào?

Em muốn hỏi về điều kiện đăng kí để được ở ký túc xá tại ĐHBKHN

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 4 năm trước

Nhập họcKý túc xá