Điền bảng điểm cho đăng ký KTTD

Em đã thanh toán xong cho bài KTTD nhưng sau đó em muốn sửa lại bảng điểm, thì khi chỉnh sửa trong mục bảng điểm của web xong, liệu thông tin có thể được cập nhật cho toàn bộ hệ thống bao gồm cả thông tin bài thi đã thanh toán hay không ạ? 

Đồng thời, em thấy trên hướng dẫn đăng ký có nêu rõ là học sinh lớp 12 chỉ cần khai 5 kỳ, thí sinh tự do khai 6 kỳ. Nhưng khi chỉnh sửa trong mục bảng điểm, mặc dù là thí sinh lớp 12, em vẫn có thể điền kỳ cuối của lớp 12 (và sau đó không xóa bỏ được ạ). Em muốn hỏi rằng liệu khai đủ cả 6 kỳ thì có ảnh hưởng gì tới việc xét hồ sơ hay các vấn đề liên quan không ạ?

Em xin cảm ơn thầy/cô nhiều ạ!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!