điểm trung bình năm 12

dạ thưa thầy cô, theo em được biết thì xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, điều kiện là Điểm trung bình chung học tập từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 8.0 trở lên mà còn lâu mới kết thúc năm học 12 thì làm sao để biết điểm năm 12 có >= 8 hay không để đăng ký ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

Đăng ký xét tuyển 2021