Điểm thưởng xét tuyển tài năng

Nếu em có nhiều giải phụ trong một hạng mục trong bảng điểm thưởng thì liệu có được cộng dồn hay là lấy 1 giải cao nhất để xét điểm thưởng ạ?
Ví dụ: Em có 2 giải cấp tỉnh thành phố trở lên có được 10 điểm thưởng hay chỉ được 5 điểm ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

2 trong số 2 đánh giá câu hỏi này hữu ích!