Điểm thưởng xét tuyển diện 1.3

Em đã gửi đơn trình bày vào gmail: tuyensinh@hust.edu.vn về việc em có giải phụ cấp tỉnh nhưng không có điểm thưởng, vậy bao giờ em được nhận lại kết quả ạ và nếu em được lên điểm đủ đỗ thì em sẽ nhập học đợt 1 phải không ạ? Em xin cảm ơn!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!