Điểm SAT để xét tuyển thẳng là super score đúng không ạ?

Điểm SAT để xét tuyển thẳng là super score đúng không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!