Điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh xét Hồ Sơ

Thầy cô cho em hỏi là:

 - Điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào của Hồ sơ tài năng là tính theo tổ hợp mình chọn trong hồ sơ hay là tổ hợp nào mà ngành tuyển cũng được.  

- IT1 tuyển theo khối A00 và A01 và Hồ Sơ của em tính điểm theo A00 vì năm lớp 10,11  điểm phẩy Tiếng Anh của em không cao bằng Hóa, nhưng mà năm nay em có IELTS nên em thi khối A01. Do vậy em xét điểm sàn theo khối A01 được không hay bắt buộc phải theo tổ hợp A00 ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!