điểm IELTS cho IT-E10

em có 2 câu hỏi về việc quy đổi điểm IELTS ạ:

+) nhà trường có nhận điểm IELTS computer-based không ạ? ( có một người bạn của em thắc mắc)

+) ngành DS&AI cần tối thiểu bao nhiêu điểm để qua chương trình HUST start? (em thấy có chỗ ghi 5.5, có chỗ lại ghi 6.0)

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!