Điểm bài kiểm tra tư duy

Cho em hỏi thời gian có điểm bài kiểm tra tư duy và cách thức xem điểm ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!