Để chuẩn bị thi vào chương trình tiên tiến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Em muốn thi tuyển vào ngành IT-E10 và em muốn chuẩn bị thật tốt. Ngoài việc học tốt 3 môn e thi tuyển thì còn gì có thể giúp em được không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!