Non-degree seeking

  • 2 câu hỏi
  • 2 đã trả lời
  • 0 câu hỏi mới
2603 lượt xem

Tìm kiếm hoặc Đăng câu hỏi

Le Cam Van

Le Cam Van

- 1 năm trước

tổ hợp xét tuyển cho IT

Chào em,

Thông tin cụ thể về ngành IT sẽ sử dụng môn tự chọn là gì sẽ được chốt thống nhất vào Đề án tuyển sinh năm 2022. Hiện dự kiến sử dụng như năm 2021 là Tự chọn LÝ - HÓA

Lê Giang

Trả lời lúc 04:40 14/12/2021

Dang Thao

Dang Thao

- 1 năm trước

Đăng ký học không lấy bằng (non-degree seeking), trao đổi một học kỳ

Chào em,

Em hãy gửi mail đến Phòng tuyển sinh tuyensinh@hust.edu.vn với nội dung:

  • Tiêu đề thư như câu hỏi này
  • Thông tin cá nhân của em
  • Nội dung trình bày:

Kèm minh chứng là: Bảng điểm, Học bạ, giấy tờ khác liên quan (nếu có).....

Nhà trường sẽ xem xét trường hợp của em và phản hồi qua email 

Lê Giang

Trả lời lúc 02:03 09/11/2021

loading...