Học phí

  • 28 câu hỏi
  • 13 đã trả lời
  • 15 câu hỏi mới
87215 lượt xem

Lê Giang

- 8 tháng trước

học phí

Chào em,

Học phí chương trình này là 40-45 triệu đồng/năm học (1 năm có 2 học kỳ). Chi tiết em xem ở đây nhé
https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/ky-thuat-hoa-duoc-chuong-trinh-tien-tien

Lê Giang

Trả lời lúc 03:28 25/03/2023

Lê Giang

- 8 tháng trước

học phí

Chào em,

Học phí chương trình này là 40-45 triệu đồng/năm học (1 năm có 2 học kỳ). Chi tiết em xem ở đây nhé
https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/ky-thuat-hoa-duoc-chuong-trinh-tien-tien

Lê Giang

Trả lời lúc 03:28 25/03/2023

Lê Giang

- 9 tháng trước

Trường có cho bảo lưu sau khi xét tuyển không ạ?

Chào em,

Em phải học tối thiểu 1 năm học, sau đó mang Đơn trình bày đến Phòng Đào tạo trình bày lý do, được Ban giám hiệu đồng ý thì mới được xét bảo lưu. Nếu em vừa trúng tuyển thì không được phép xin bảo lưu.

Quy trình và thủ tục em cần liên hệ tới Phòng Đào tạo. 

Thời gian đóng học phí là theo từng kỳ học trong 1 năm (1 năm có 2 học kỳ, đóng vào cuối mỗi kỳ học), phụ thuộc số lượng tín chỉ em đã đăng ký tại kỳ học đó.

Lê Giang

Trả lời lúc 01:38 26/02/2023

Lê Giang

- 11 tháng trước

Rút hồ sơ

Chào em,

Cụ thể về vấn đề hoàn học phí với những môn em đã đăng ký/chuyển học phí nhưng chưa mở lớp, em hãy liên hệ tới Phòng Đào tạo để được hướng dẫn nhé. 

Văn phòng C1 - 201 - Quản lý điểm và xử lý học tập, ĐATN, Xét TN

Phone: (+8424) 38682305

Lê Giang

Trả lời lúc 04:06 30/12/2022

Lê Giang

- 2 năm trước

Chính sách miễn giảm học phí

Chào em,

Sau khi em nhập học vào trường, em lên phòng Công tác sinh viên làm Đơn xin miễn giảm học phí nhé.

Quy định miễn giảm học phí theo diện học bổng hỗ trợ học tập cho các sinh viên gia đình khó khăn, có thể giảm từ 50% đến 100% học phí cho em.

Lê Giang

Trả lời lúc 07:07 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Chính sách miễn giảm học phí

Chào em,

Sau khi em nhập học vào trường, em lên phòng Công tác sinh viên làm Đơn xin miễn giảm học phí nhé.

Quy định miễn giảm học phí theo diện học bổng hỗ trợ học tập cho các sinh viên gia đình khó khăn, có thể giảm từ 50% đến 100% học phí cho em.

Lê Giang

Trả lời lúc 07:07 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Đóng học phí

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 2 năm trước

Đóng học phí

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 2 năm trước

Học phí

Chưa có câu trả lời!