Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) (IT-GINP)

  • 3 câu hỏi
  • 3 đã trả lời
  • 0 câu hỏi mới
7973 lượt xem

Lê Giang

- 2 năm trước

Thắc mắc về ngành CNTT Việt Pháp (IT-EP)

Chào em,

Câu hỏi này em hãy inbox trực tiếp tới Viện CNTT & TT nhé: https://www.facebook.com/SoictOfficially

Lê Giang

Trả lời lúc 20:20 21/09/2022

Lê Giang

- 2 năm trước

Thắc mắc về ngành CNTT Việt Pháp (IT-EP)

Chào em,

Câu hỏi này em hãy inbox trực tiếp tới Viện CNTT & TT nhé: https://www.facebook.com/SoictOfficially

Lê Giang

Trả lời lúc 20:20 21/09/2022

Lê Giang

- 3 năm trước

Học phí ngành Hệ thống thông tin

Chào em, chương trình đào tạo chuẩn "Hệ thống thông tin quản lý (MI2)" có mức Học phí khoảng từ 17 đến 22 triệu đồng/ năm học em nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 14:25 21/09/2020