Điều kiện sơ tuyển

  • 57 câu hỏi
  • 25 đã trả lời
  • 32 câu hỏi mới
97731 lượt xem

Lê Giang

- 2 năm trước

Điều kiện sơ tuyển

Chào em,

Điều kiện tham gia xét tuyển bằng kết quả thi TN THPT là: "Điểm trung bình chung 6 học kỳ của mỗi môn học thuộc tổ hợp" phải từ 7.0 trở lên.

Nghĩa là:

- Điểm các kỳ có thể bù trừ cho nhau

- Quan trọng là điểm trung bình chung 6 kỳ cộng lại chia cho 6 từ 7,0 trở lên là được

VD: Trung bình chung môn Toán, Kỳ 1 lớp 10 được 6; kỳ 2 lớp 10 được 8..... Thì kỳ 2 đã bù được cho kỳ 1.

Cộng thuần 6 kỳ (Kỳ 1 lớp 10, kỳ 2 lớp 10, kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1, 2 lớp 12) rồi chia cho 6. Kết quả từ 7,0 trở lên là ĐẠT

Lê Giang

Trả lời lúc 11:58 20/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

Điều kiện sơ tuyển học bạ các diện năm 2021

-Cho em hỏi là em muốn đăng kí vào trường thì điểm trung bình 6 học kì mỗi môn trong tổ hợp 3 môn thi phải đạt 7 mà của em môn lí được có 6.966667 thì có được làm tròn lên 7 không ạ?

-Với lại ở mục điền điểm học kì 1 lớp 12 mà em nhập điểm cả năm lớp 12 có sao không ạ? (Em đang học lớp 12 ạ)

Lê Giang

Trả lời lúc 13:08 27/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

Điều kiện sơ tuyển học bạ các diện năm 2021

-Cho em hỏi là em muốn đăng kí vào trường thì điểm trung bình 6 học kì mỗi môn trong tổ hợp 3 môn thi phải đạt 7 mà của em môn lí được có 6.966667 thì có được làm tròn lên 7 không ạ?

-Với lại ở mục điền điểm học kì 1 lớp 12 mà em nhập điểm cả năm lớp 12 có sao không ạ? (Em đang học lớp 12 ạ)

Lê Giang

Trả lời lúc 13:08 27/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

nếu em thi bài kiểm tra tư duy đạt yêu cầu thì có cần xét đến điểm tốt nghiệp của em nữa ko ạ ?

Chào em,

Em có thể xét tuyển vào ĐHBKHN bằng 3 con đường:

1- Xét tuyển thẳng

2- Xét bằng kết quả bài kiểm tra tư duy

3- Xét bằng điểm thi TN THPT

Vậy nên nếu em chọn con đường 2, xét bằng kết quả bài kiểm tra tư duy thì em chỉ cần ĐẬU TỐT NGHIỆP. 

Và đảm bảo điều kiện sơ tuyển học bạ: Trung bình chung các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên

Lê Giang

Trả lời lúc 18:02 28/09/2021

Lê Giang

- 3 năm trước

nếu em thi bài kiểm tra tư duy đạt yêu cầu thì có cần xét đến điểm tốt nghiệp của em nữa ko ạ ?

Chào em,

Em có thể xét tuyển vào ĐHBKHN bằng 3 con đường:

1- Xét tuyển thẳng

2- Xét bằng kết quả bài kiểm tra tư duy

3- Xét bằng điểm thi TN THPT

Vậy nên nếu em chọn con đường 2, xét bằng kết quả bài kiểm tra tư duy thì em chỉ cần ĐẬU TỐT NGHIỆP. 

Và đảm bảo điều kiện sơ tuyển học bạ: Trung bình chung các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên

Lê Giang

Trả lời lúc 18:02 28/09/2021