Điểm thưởng

  • 4 câu hỏi
  • 4 đã trả lời
  • 0 câu hỏi mới
878 lượt xem

Tìm kiếm hoặc Đăng câu hỏi

Nguyễn Viết Trần Bình

Nguyễn Viết Trần Bình

- 1 tháng trước

Các tính điểm thưởng

Chào em,

Nếu trình tự trong cùng 1 năm. Ví dụ, em đạt giải Nhất HSG tỉnh môn Toán, sau đó em tiếp tục đi thi và đạt giải HSG quốc gia hoặc tham gia thuộc đội tuyển thi HSG quốc gia môn Toán. Thì em chỉ được dùng THÀNH TÍCH CAO NHẤT trong 1 năm học với 1 môn học (Toán) là Thành viên thuộc đội tuyển thi HSG quốc gia (hoặc giải HSG quốc gia môn Toán).

Không được sử dụng giải nhất Toán tỉnh nữa ở Thành tích phụ hoặc Thành tích khác (vì đã bị trùng lặp).

P/S: Nếu em đạt được giải Toán ở 2 năm học khác nhau thì ĐƯỢC tính, hoặc 2 môn học khác nhau trong cùng 1 năm thì ĐƯỢC TÍNH.

Lê Giang

Trả lời lúc 11:37 02/07/2022

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

- 1 tháng trước

điểm thưởng

Chào em,

Em có thể photo mang theo giấy tờ mà em muốn minh chứng cho điểm mạnh/giải thưởng của em (lưu ý không cần mang bản gốc, dễ thất lạc và không cần thiết).

Lê Giang

Trả lời lúc 02:08 19/06/2022

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

- 1 tháng trước

cách tính điểm thưởng

Chào em, 

Tối đa điểm thưởng là 10, nên nếu em đã max điểm thành tích chính (40 điểm) thì em sử dụng các thành tích khác làm thành tích phụ. IELTS đã xét ở thành tích phụ thì em không thể tải lên ở mục thành tích khác.

Nguyên tắc tính điểm là: Tính 1 lần dựa trên giải thưởng cao nhất của 1 môn học trong cả 3 năm học THPT.

Lê Giang

Trả lời lúc 02:10 19/06/2022

NGUYỄN LÊ QUỐC HƯNG

NGUYỄN LÊ QUỐC HƯNG

- 2 tháng trước

Điểm thưởng

Chào em,

Hệ thống chưa chấm tự động phần điểm thưởng cho chứng chỉ, em cứ tải lên và đợi. Hệ thống sẽ phải chấm tay các thành tích phụ và cập nhật sau cho em. 

Lê Giang

Trả lời lúc 02:36 25/05/2022

loading...