Đăng ký xét tuyển 2021

  • 268 câu hỏi
  • 266 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
392571 lượt xem

Đăng ký xét tuyển 2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Sai điểm thưởng diện 1.3

em đã gửi mail ngay sau khi biết điểm. nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phòng tuyển sinh ạ

Lê Giang

Trả lời lúc 19:25 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Sai điểm thưởng diện 1.3

em đã gửi mail ngay sau khi biết điểm. nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phòng tuyển sinh ạ

Lê Giang

Trả lời lúc 19:25 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

1 ngành đăng kí theo 2 phương thức xét tuyển đc ko ạ

Chào em,

Hoàn toàn được em nhé.

VD em đăng ký dòng 1:   IT1     Tổ hợp A00   Xét theo điểm thi TN THPT)

Và em đăng ký dòng 2: IT1x  Tổ hợp BK1     (Xét theo điểm Bài thi tư duy)

Lê Giang

Trả lời lúc 19:22 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

1 ngành đăng kí theo 2 phương thức xét tuyển đc ko ạ

Chào em,

Hoàn toàn được em nhé.

VD em đăng ký dòng 1:   IT1     Tổ hợp A00   Xét theo điểm thi TN THPT)

Và em đăng ký dòng 2: IT1x  Tổ hợp BK1     (Xét theo điểm Bài thi tư duy)

Lê Giang

Trả lời lúc 19:22 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh xét Hồ Sơ

Chào em,

Điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo tổ hợp đăng ký. Em thấy mình có lợi thế ở tổ hợp nào thì chọn đăng ký tổ hợp đó. Và nhà trường sẽ xét tiếp xem ngành em chọn có phù hợp tổ hợp của em không? Lấy điểm từ cao xuống thấp.

Vậy nên, nếu em yếu tổ hợp đó, nhưng ngành X này chỉ lấy tổ hợp đó. Em cứ cố tình chọn thì em sẽ có thể thua các bạn khác về điểm số.

IT1 tuyển theo A00 hoặc A01; vậy thì em phải tự xem mình có A00 điểm cao hơn hay A01 điểm cao hơn (Về điểm trung bình chung trong Học bạ). Cái này là tùy chọn của em, chứ không bắt buộc. 

(Và chính xác hơn là: Bắt buộc chọn trong các tổ hợp ngành đó cho phép!)

Lê Giang

Trả lời lúc 19:15 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh xét Hồ Sơ

Chào em,

Điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo tổ hợp đăng ký. Em thấy mình có lợi thế ở tổ hợp nào thì chọn đăng ký tổ hợp đó. Và nhà trường sẽ xét tiếp xem ngành em chọn có phù hợp tổ hợp của em không? Lấy điểm từ cao xuống thấp.

Vậy nên, nếu em yếu tổ hợp đó, nhưng ngành X này chỉ lấy tổ hợp đó. Em cứ cố tình chọn thì em sẽ có thể thua các bạn khác về điểm số.

IT1 tuyển theo A00 hoặc A01; vậy thì em phải tự xem mình có A00 điểm cao hơn hay A01 điểm cao hơn (Về điểm trung bình chung trong Học bạ). Cái này là tùy chọn của em, chứ không bắt buộc. 

(Và chính xác hơn là: Bắt buộc chọn trong các tổ hợp ngành đó cho phép!)

Lê Giang

Trả lời lúc 19:15 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

ktra tư duy

Chào em,

Xét theo điểm bài kiểm tra tư duy độc lập với xét theo điểm thi TN THPT là xét cùng lúc nên không ảnh hưởng gì đến nhau. Thứ tự ưu tiên cái nào trước, cái nào sau là DO CHÍNH EM ĐỂ DÒNG NGUYỆN VỌNG THEO TỔ HỢP THI TƯ DUY LÊN HAY THEO TỔ HỢP THI TN THPT trong phiếu đăng ký nguyện vọng.

Ví dụ: Em chọn xét vào ngành TE1

Dòng 1: TE1   -----  BKA  -----  A00

Dòng 2: TE1x  -----   BKA  ----- BK1

Thì nếu em đỗ theo dòng 1 hay 2 đều là do em lựa chọn và điều này cũng không quan trọng khi 2 dòng đều vào 1 ngành.

Lê Giang

Trả lời lúc 18:25 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

ktra tư duy

Chào em,

Xét theo điểm bài kiểm tra tư duy độc lập với xét theo điểm thi TN THPT là xét cùng lúc nên không ảnh hưởng gì đến nhau. Thứ tự ưu tiên cái nào trước, cái nào sau là DO CHÍNH EM ĐỂ DÒNG NGUYỆN VỌNG THEO TỔ HỢP THI TƯ DUY LÊN HAY THEO TỔ HỢP THI TN THPT trong phiếu đăng ký nguyện vọng.

Ví dụ: Em chọn xét vào ngành TE1

Dòng 1: TE1   -----  BKA  -----  A00

Dòng 2: TE1x  -----   BKA  ----- BK1

Thì nếu em đỗ theo dòng 1 hay 2 đều là do em lựa chọn và điều này cũng không quan trọng khi 2 dòng đều vào 1 ngành.

Lê Giang

Trả lời lúc 18:25 26/09/2021