Đăng ký xét tuyển 2021

  • 268 câu hỏi
  • 266 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
391354 lượt xem

Đăng ký xét tuyển 2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Tuyển sinh thạc sỹ ngành Quản lý Kinh tế

Chào em,

Nếu em chọn diện thi tuyển thì không cần điều kiện gì, em có thể đăng ký online tại đây: http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=61

Thi Toán - Tiếng Anh - Cơ sở ngành

Nếu em chọn diện Xét tuyển thì cần điều kiện là tốt nghiệp loại Khá (Tức GPA từ 2.5/4 trở lên).

Lê Giang

Trả lời lúc 14:34 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Tuyển sinh thạc sỹ ngành Quản lý Kinh tế

Chào em,

Nếu em chọn diện thi tuyển thì không cần điều kiện gì, em có thể đăng ký online tại đây: http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=61

Thi Toán - Tiếng Anh - Cơ sở ngành

Nếu em chọn diện Xét tuyển thì cần điều kiện là tốt nghiệp loại Khá (Tức GPA từ 2.5/4 trở lên).

Lê Giang

Trả lời lúc 14:34 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

lệ phí xét tuyển

Em có thể nộp muộn hơn, miễn trong hạn đến 30/6 là được em nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 14:29 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

lệ phí xét tuyển

Em có thể nộp muộn hơn, miễn trong hạn đến 30/6 là được em nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 14:29 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

chương trình tài năng

Chào em,

Sẽ có quy định, điều kiện đăng ký tùy nhóm ngành trúng tuyển thẳng. Trong vòng 1 tuần sau khi nhập học (cùng thời điểm nhập học chính thức của các bạn thi TN THPT) sẽ đăng ký thi xếp lớp tài năng. 

Ví dụ như điều kiện tham dự của khóa K65, em có thể tham khảo: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/tuyen-sinh-cac-chuong-trinh-dao-tao-tai-nang-k65

Lê Giang

Trả lời lúc 13:40 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

chương trình tài năng

Chào em,

Sẽ có quy định, điều kiện đăng ký tùy nhóm ngành trúng tuyển thẳng. Trong vòng 1 tuần sau khi nhập học (cùng thời điểm nhập học chính thức của các bạn thi TN THPT) sẽ đăng ký thi xếp lớp tài năng. 

Ví dụ như điều kiện tham dự của khóa K65, em có thể tham khảo: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/tuyen-sinh-cac-chuong-trinh-dao-tao-tai-nang-k65

Lê Giang

Trả lời lúc 13:40 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Xác nhận tuyển thẳng 2021

Chào em,

Câu hỏi này của em đã được trả lời rồi. Em hãy đọc câu hỏi và trả lời khác trước khi đặt thêm câu hỏi này chứ?

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/em-da-trung-tuyen-thang-nganh-x-thi-co-duoc-chon-nganh-y-neu-dau-tn-thpt

Lê Giang

Trả lời lúc 12:50 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Xác nhận tuyển thẳng 2021

Chào em,

Câu hỏi này của em đã được trả lời rồi. Em hãy đọc câu hỏi và trả lời khác trước khi đặt thêm câu hỏi này chứ?

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/em-da-trung-tuyen-thang-nganh-x-thi-co-duoc-chon-nganh-y-neu-dau-tn-thpt

Lê Giang

Trả lời lúc 12:50 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

NHẬP HỌC XTTN ĐỢT TRƯỚC 16/6

Chào em,
Câu hỏi này đã được trả lời nhiều lần tại mục này!

1/ Xác nhận trúng tuyển thẳng (từ 10/6 đến 17h ngày 16/6/2021) chỉ là xác nhận tạm thời nên KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC em đang đăng ký tuyển thẳng vào những trường khác.

Tuy nhiên, em sẽ CẦN LƯU Ý và CÂN NHẮC KỸ khi xác nhận chính thức (trước ngày 10/8/2021), nhà trường sẽ yêu cầu em nộp bản gốc Học bạ, bản gốc minh chứng giải... => Vì chỉ có 1 bản gốc để nộp.

2/ Khi em xác nhận chính thức tuyển thẳng sẽ XÓA TÊN em trên hệ thống xét điểm thi TN THPT thì mới hình thành nên điểm chuẩn vào các ngành (hệ thống điều chỉnh nguyện vọng bổ sung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng ngày 17/8/2021)

=> Nếu em không xác nhận quyền lợi tuyển thẳng, em tự tin với việc sẽ đậu TN THPT. Một khi em ĐÃ BỎ QUA thì cho dù em có ĐẬU hay TRƯỢT tốt nghiệp (kết quả sau ngày 10/8/2021) thì em cũng không thể quay lại chọn ngành tuyển thẳng em đã trúng

3/ Việc em trúng tuyển thẳng qua hệ thống dangkytuyensinh của ĐHBKHN là HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP với các hệ thống khác (website các trường khác, website của bộ GD&ĐT), nên song song với việc đăng ký tuyển thẳng ngành X, em đăng ký ngành Y bên trường khác, KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ CẢ.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:25 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

NHẬP HỌC XTTN ĐỢT TRƯỚC 16/6

Chào em,
Câu hỏi này đã được trả lời nhiều lần tại mục này!

1/ Xác nhận trúng tuyển thẳng (từ 10/6 đến 17h ngày 16/6/2021) chỉ là xác nhận tạm thời nên KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC em đang đăng ký tuyển thẳng vào những trường khác.

Tuy nhiên, em sẽ CẦN LƯU Ý và CÂN NHẮC KỸ khi xác nhận chính thức (trước ngày 10/8/2021), nhà trường sẽ yêu cầu em nộp bản gốc Học bạ, bản gốc minh chứng giải... => Vì chỉ có 1 bản gốc để nộp.

2/ Khi em xác nhận chính thức tuyển thẳng sẽ XÓA TÊN em trên hệ thống xét điểm thi TN THPT thì mới hình thành nên điểm chuẩn vào các ngành (hệ thống điều chỉnh nguyện vọng bổ sung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng ngày 17/8/2021)

=> Nếu em không xác nhận quyền lợi tuyển thẳng, em tự tin với việc sẽ đậu TN THPT. Một khi em ĐÃ BỎ QUA thì cho dù em có ĐẬU hay TRƯỢT tốt nghiệp (kết quả sau ngày 10/8/2021) thì em cũng không thể quay lại chọn ngành tuyển thẳng em đã trúng

3/ Việc em trúng tuyển thẳng qua hệ thống dangkytuyensinh của ĐHBKHN là HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP với các hệ thống khác (website các trường khác, website của bộ GD&ĐT), nên song song với việc đăng ký tuyển thẳng ngành X, em đăng ký ngành Y bên trường khác, KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ CẢ.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:25 27/09/2021