đăng ký thông tin

  • 48 câu hỏi
  • 44 đã trả lời
  • 4 câu hỏi mới
68825 lượt xem

Lê Giang

- 2 năm trước

Quốc phòng kì 1 năm lớp 11 theo chương trình không học chỉ học sang kì 2 thì em cần nhập gì hay bỏ trống ? Em bỏ trống thì không được ạ ! Em phải ghi nhuhư nào ạ

Chào em,

Với thí sinh lớp 12: Em cần phải nhập đủ hết 5 kỳ học THPT.

Do hệ thống không tính điểm môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng nên em không cần quá TIỂU TIẾT đến 2 môn học này.

Với trường hợp của em, em có thể nhập "Đạt" các kỳ học mà em đã hoàn thành với môn Giáo dục Quốc phòng.

Lê Giang

Trả lời lúc 14:03 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Quốc phòng kì 1 năm lớp 11 theo chương trình không học chỉ học sang kì 2 thì em cần nhập gì hay bỏ trống ? Em bỏ trống thì không được ạ ! Em phải ghi nhuhư nào ạ

Chào em,

Với thí sinh lớp 12: Em cần phải nhập đủ hết 5 kỳ học THPT.

Do hệ thống không tính điểm môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng nên em không cần quá TIỂU TIẾT đến 2 môn học này.

Với trường hợp của em, em có thể nhập "Đạt" các kỳ học mà em đã hoàn thành với môn Giáo dục Quốc phòng.

Lê Giang

Trả lời lúc 14:03 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

hạn cuối để nộp ielts vào các khoa liên kết quốc tế là khi nào ạ ?

Chào em,

Theo ý hiểu về câu hỏi của em: "Hạn cuối quy đổi ielts vào khoa liên kết quốc tế là khi nào?"

Hạn cuối là 18/5 em nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 19:02 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

hạn cuối để nộp ielts vào các khoa liên kết quốc tế là khi nào ạ ?

Chào em,

Theo ý hiểu về câu hỏi của em: "Hạn cuối quy đổi ielts vào khoa liên kết quốc tế là khi nào?"

Hạn cuối là 18/5 em nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 19:02 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Tuyển sinh 2021

Chào em,

Em được phép sửa đổi nhiều lần trong thời gian mở hệ thống đăng ký tuyển sinh. Kết thúc mỗi lần sửa đổi, em xác nhận bằng việc ấn "Lưu và xác nhận email"

Lê Giang

Trả lời lúc 13:56 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Tuyển sinh 2021

Chào em,

Em được phép sửa đổi nhiều lần trong thời gian mở hệ thống đăng ký tuyển sinh. Kết thúc mỗi lần sửa đổi, em xác nhận bằng việc ấn "Lưu và xác nhận email"

Lê Giang

Trả lời lúc 13:56 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

sửa thông tin

Chào em,

Trong thời gian mở đăng ký. Em có thể sửa mọi thông tin đã khai nếu thấy sai sót. Đơn giản chỉ bằng việc truy cập, sửa và ấn Lưu và xác nhận email lần nữa

Lê Giang

Trả lời lúc 13:27 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

sửa thông tin

Chào em,

Trong thời gian mở đăng ký. Em có thể sửa mọi thông tin đã khai nếu thấy sai sót. Đơn giản chỉ bằng việc truy cập, sửa và ấn Lưu và xác nhận email lần nữa

Lê Giang

Trả lời lúc 13:27 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Email

Chào em,

Đầu tiên em kiểm tra hòm thư rác/spam xem có nhận được mail không. Nếu không có, em có thể chọn vào phần "Quên mật khẩu", nhập vào email và làm theo hướng dẫn.

Còn nếu em làm theo 2 bước trên vẫn không thấy email thì em cung cấp thông tin gồm: Số CMND + Họ tên + Email đúng + SĐT. Gửi đến mail tuyensinh@hust.edu.vn nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 13:03 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Email

Chào em,

Đầu tiên em kiểm tra hòm thư rác/spam xem có nhận được mail không. Nếu không có, em có thể chọn vào phần "Quên mật khẩu", nhập vào email và làm theo hướng dẫn.

Còn nếu em làm theo 2 bước trên vẫn không thấy email thì em cung cấp thông tin gồm: Số CMND + Họ tên + Email đúng + SĐT. Gửi đến mail tuyensinh@hust.edu.vn nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 13:03 27/09/2021