đăng ký thông tin

  • 48 câu hỏi
  • 44 đã trả lời
  • 4 câu hỏi mới
77318 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Website đăng kí đánh giá tư duy không hiện chữ

Chào em,

Thầy đã vào xem ở 1 số máy, do trình duyệt Chrome chưa update bản mới nhất hoặc do phiên bản Win. Em hãy thử sử dụng ở máy tính khác.

Update Chrome bản mới nhất. TẠI ĐÂY

(Nếu khó hình dung các update Chrome thì em có thể làm cách đơn giản nhất là Huỷ cài đặt và cài lại bản mới, phần mềm sẽ tự tải và update bản mới nhất cho em!)

Lê Giang

Trả lời lúc 13:58 21/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Website đăng kí đánh giá tư duy không hiện chữ

Chào em,

Thầy đã vào xem ở 1 số máy, do trình duyệt Chrome chưa update bản mới nhất hoặc do phiên bản Win. Em hãy thử sử dụng ở máy tính khác.

Update Chrome bản mới nhất. TẠI ĐÂY

(Nếu khó hình dung các update Chrome thì em có thể làm cách đơn giản nhất là Huỷ cài đặt và cài lại bản mới, phần mềm sẽ tự tải và update bản mới nhất cho em!)

Lê Giang

Trả lời lúc 13:58 21/09/2022

Lê Giang

- 2 năm trước

Về đăng kí thông tin học tập

Được em nhé!

Em có thể tải lên NHỮNG GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐIỂM HỌC BẠ CỦA em gồm các loại sau ĐỀU ĐƯỢC:

- Ảnh chụp Học bạ điện tử

- Học bạ (bản gốc/bản sao công chứng/bản photo)

- Học bạ chưa có đủ chữ ký thầy cô (vì lý do nào đó)

- Giấy xác nhận điểm của nhà trường

....

MIỄN LÀ điểm nhập trên học bạ chính xác so với bản gốc và em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với phần em đã khai.

Nếu sau này hậu kiểm bản gốc, tính lại điểm sơ tuyển học bạ, không đạt điều kiện sơ tuyển theo quy định thì em sẽ bị hủy kết quả

Lê Giang

Trả lời lúc 15:24 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Về đăng kí thông tin học tập

Được em nhé!

Em có thể tải lên NHỮNG GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐIỂM HỌC BẠ CỦA em gồm các loại sau ĐỀU ĐƯỢC:

- Ảnh chụp Học bạ điện tử

- Học bạ (bản gốc/bản sao công chứng/bản photo)

- Học bạ chưa có đủ chữ ký thầy cô (vì lý do nào đó)

- Giấy xác nhận điểm của nhà trường

....

MIỄN LÀ điểm nhập trên học bạ chính xác so với bản gốc và em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với phần em đã khai.

Nếu sau này hậu kiểm bản gốc, tính lại điểm sơ tuyển học bạ, không đạt điều kiện sơ tuyển theo quy định thì em sẽ bị hủy kết quả

Lê Giang

Trả lời lúc 15:24 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Về việc Đằng ký thông tin kết quả học tập

Chào em,

- Nhà trường của em chưa cấp trả lại học bạ cho học sinh/chưa hoàn thành học bạ cho học sinh thì chúng em có được lấy ảnh chụp phiếu điểm của học kì các năm học lớp 10, 11 ,12 hay bắt buộc phải cấp ảnh học bạ cho trang web ?

=> Được em nhé! Em lấy ảnh chụp học bạ online, ảnh chụp phiếu điểm, ảnh học bạ photo... ĐỀU ĐƯỢC. Em phải tự chịu trách nhiệm về tính xác thực khi khai online, nhà trường sẽ hậu kiểm lại sau khi em trúng tuyển và nhập học vào trường

Nếu có, những phiếu chụp như vậy có cần có : + Chữ kí của giáo viên

                                                                              + Chữ kí của Ban Giám Hiệu (Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường,...)

                                                                              + Dấu đỏ công chứng\xác nhận của nhà trường hay không ?

=> Như trả lời ở trên: 

Phiếu điểm của em có bất kỳ một xác nhận nào cũng được chấp nhận (Chữ ký hoặc dấu, hoặc công chứng, hoặc photo, hoặc bản gốc....)

Lê Giang

Trả lời lúc 14:48 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Về việc Đằng ký thông tin kết quả học tập

Chào em,

- Nhà trường của em chưa cấp trả lại học bạ cho học sinh/chưa hoàn thành học bạ cho học sinh thì chúng em có được lấy ảnh chụp phiếu điểm của học kì các năm học lớp 10, 11 ,12 hay bắt buộc phải cấp ảnh học bạ cho trang web ?

=> Được em nhé! Em lấy ảnh chụp học bạ online, ảnh chụp phiếu điểm, ảnh học bạ photo... ĐỀU ĐƯỢC. Em phải tự chịu trách nhiệm về tính xác thực khi khai online, nhà trường sẽ hậu kiểm lại sau khi em trúng tuyển và nhập học vào trường

Nếu có, những phiếu chụp như vậy có cần có : + Chữ kí của giáo viên

                                                                              + Chữ kí của Ban Giám Hiệu (Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường,...)

                                                                              + Dấu đỏ công chứng\xác nhận của nhà trường hay không ?

=> Như trả lời ở trên: 

Phiếu điểm của em có bất kỳ một xác nhận nào cũng được chấp nhận (Chữ ký hoặc dấu, hoặc công chứng, hoặc photo, hoặc bản gốc....)

Lê Giang

Trả lời lúc 14:48 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Cập nhật lại số cccd

Chào em,

Số CMND là duy nhất và không thay đổi để làm ID tài khoản. Nên nếu em có số CMND mới, em cập nhật lại vào ô số CMND ở Bước 1 - Thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, khi em Đăng nhập vào hệ thống hoặc tìm mã nạp tiền trên Viettelpay thì em vẫn phải nhập số CMND ban đầu

Lê Giang

Trả lời lúc 14:39 27/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Cập nhật lại số cccd

Chào em,

Số CMND là duy nhất và không thay đổi để làm ID tài khoản. Nên nếu em có số CMND mới, em cập nhật lại vào ô số CMND ở Bước 1 - Thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, khi em Đăng nhập vào hệ thống hoặc tìm mã nạp tiền trên Viettelpay thì em vẫn phải nhập số CMND ban đầu

Lê Giang

Trả lời lúc 14:39 27/09/2021