Đăng ký lớp Tài năng

 • 8 câu hỏi
 • 5 đã trả lời
 • 3 câu hỏi mới
58924 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

xét tuyển lớp tài năng

Chào em,

Các ngành có lớp tài năng gồm có:

 • IT-TN: Tài năng Khoa học máy tính
 • ME-TN: Tài năng Hệ thống cơ điện tử thông minh và Rô bốt
 • ET-TN: Tài năng Điện tử Viễn thông
 • EE-TN: Tài năng Điều khiển và Tự động hóa

Em được giải Nhất quốc gia thì chỉ cần nộp hồ sơ xét vào thôi. Không phải thi tuyển (theo như năm 2022).

Thông tin về các lớp tài năng em sẽ biết vào ngay ngày nhập học K68 (Tháng 9/2023) nên hiện không công bố trên website ts.hust.edu.vn

Lê Giang

Trả lời lúc 13:29 25/04/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

xét tuyển lớp tài năng

Chào em,

Các ngành có lớp tài năng gồm có:

 • IT-TN: Tài năng Khoa học máy tính
 • ME-TN: Tài năng Hệ thống cơ điện tử thông minh và Rô bốt
 • ET-TN: Tài năng Điện tử Viễn thông
 • EE-TN: Tài năng Điều khiển và Tự động hóa

Em được giải Nhất quốc gia thì chỉ cần nộp hồ sơ xét vào thôi. Không phải thi tuyển (theo như năm 2022).

Thông tin về các lớp tài năng em sẽ biết vào ngay ngày nhập học K68 (Tháng 9/2023) nên hiện không công bố trên website ts.hust.edu.vn

Lê Giang

Trả lời lúc 13:29 25/04/2023

Lê Giang

- 2 năm trước

Lớp tài năng xét tuyển như thế nào?

Chào em,

Chỉ tiêu lớp tài năng sẽ công bố sau, dự kiến khoảng 30 sinh viên (= 1 lớp học quy mô nhỏ).

Theo quy định năm 2020, các bạn xét tuyển thẳng diện HSG Quốc gia/quốc tế sẽ được đăng ký vào lớp Tài năng mà không cần thi tuyển. Các bạn khác sẽ phải thi (tầm 1 tuần sau khi nhập học).

Danh sách các lớp tài năng: https://ts.hust.edu.vn/training-cate/nganh-dao-tao-dai-hoc?child_cate=cac-chuong-trinh-dao-tao-tai-nang-tuyen-chon-sau-khi-nhap-hoc

Em tham khảo tin đăng ký thi lớp tài năng 2020 để hiểu cách thức tuyển chọn (Tương tự với K66, trong vòng 1 tuần sau ngày nhập học sẽ công bố tuyển sinh lớp đào tạo tài năng K66 như tin này): https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/tuyen-sinh-cac-chuong-trinh-dao-tao-tai-nang-k65

Lê Giang

Trả lời lúc 20:27 21/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Lớp tài năng xét tuyển như thế nào?

Chào em,

Chỉ tiêu lớp tài năng sẽ công bố sau, dự kiến khoảng 30 sinh viên (= 1 lớp học quy mô nhỏ).

Theo quy định năm 2020, các bạn xét tuyển thẳng diện HSG Quốc gia/quốc tế sẽ được đăng ký vào lớp Tài năng mà không cần thi tuyển. Các bạn khác sẽ phải thi (tầm 1 tuần sau khi nhập học).

Danh sách các lớp tài năng: https://ts.hust.edu.vn/training-cate/nganh-dao-tao-dai-hoc?child_cate=cac-chuong-trinh-dao-tao-tai-nang-tuyen-chon-sau-khi-nhap-hoc

Em tham khảo tin đăng ký thi lớp tài năng 2020 để hiểu cách thức tuyển chọn (Tương tự với K66, trong vòng 1 tuần sau ngày nhập học sẽ công bố tuyển sinh lớp đào tạo tài năng K66 như tin này): https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/tuyen-sinh-cac-chuong-trinh-dao-tao-tai-nang-k65

Lê Giang

Trả lời lúc 20:27 21/09/2021

Lê Giang

- 4 năm trước

Lớp Tài năng khi nào sẽ tổ chức thi?

Lớp Tài năng sẽ thi sau khi nhập học. Thi 2 môn: Toán, Lý với tất cả các chương trình

Và: Toán, Hóa với CTTT Kỹ thuật Hóa dược

Chi tiết các chương trình Tài năng em xem tại: https://ts.hust.edu.vn/chuong-trinh-elitech

Trả lời từ thầy Lê Giang - P.Tuyển sinh

Lê Giang

Trả lời lúc 18:45 20/09/2020