Bài kiểm tra tư duy

  • 76 câu hỏi
  • 61 đã trả lời
  • 15 câu hỏi mới
46766 lượt xem

Xem video hướng dẫn đăng ký bài kiểm tra tư duy: https://youtu.be/3bveWhXcesM

Trước khi đăng ký bài kiểm tra tư duy, các em cần hoàn thành Bước 1 và Bước. Xem thêm tại đây: https://youtu.be/wqc97AxsOH4

Tìm kiếm hoặc Đăng câu hỏi

Hà

- 4 tháng trước

Nộp lệ phí KTTD

Chưa có câu trả lời!

Phan Hạnh Linh

Phan Hạnh Linh

- 7 tháng trước

kiểm tra tư duy

Chưa có câu trả lời!

Vũ Tuấn Kiệt

Vũ Tuấn Kiệt

- 7 tháng trước

nguyện vọng

Chưa có câu trả lời!

Sơn

Sơn

- 1 năm trước

Giấy báo dự thi là

Chưa có câu trả lời!

loading...