đánh giá tư duy

cho e hỏi rằng nếu em muốn sử dụng kết quả của bài thi đánh giá tư duy để app cho các trường khác thì điểm thi bài tiếng anh em có được dùng kết quả ietls để đổi điểm không thế ahh?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!