đăng ký xét tuyển học bạ

Cho em hỏi, em muốn đăng ký xét tuyển học bạ 
Nhưng khi điền xong và ấn đang ký thì lại bị hiện là không đủ điểm dù điểm năm học đấy của em đủ 8.0
Cái này do lỗi hay hết hạn đăng ký rồi ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!