Đăng ký thi đánh giá tư duy khối K02

Khi xét tuyển theo phương thức tư duy em muốn xét tuyển theo tổ hợp K02 thì hệ thống đã bắt buộc đăng ký thi môn tự chọn Tiếng Anh tuy nhiên em đã có chứng chỉ IELTS 6.0 và đăng ký quy đổi và đã nộp lệ phí 50000 thì trong kì thi sắp tới em có phải thi môn Tiếng Anh nữa không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!