Đăng kí quy đổi điểm tiếng Anh

Hồi cuối t5 em có đki vào hệ thống tuyển sinh để quy đổi điểm tiếng anh, em có đki r nma chưa thanh toán, giờ em đăng nhập lại nhưng trang ghi "Không tìm thấy tài khoản được yêu cầu" em phải làm gì ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 9 tháng trước

Quy đổi điểm tiếng Anh