Đã trúng tuyển thẳng nguyện vọng 3 nhưng không thích. Liệu còn đợt xét tuyển thẳng bổ sung không?

Em đã trúng tuyển thẳng nguyện vọng 3 nhưng em không thích. Liệu còn đợt xét tuyển thẳng bổ sung không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!