Đại học bách khoa có ngành An toàn thông tin không

Cho em hỏi là: Đại học Bách Khoa Hà Nội có ngành An toàn thông tin không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!