Đã đăng kí học kĩ sư nhưng muốn chuyển xuống cử nhân để rút ngắn thời gian học có được không?

Đã đăng kí học kĩ sư nhưng muốn chuyển xuống cử nhân để rút ngắn thời gian học có được không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!