D07 có CNTT không a?

D07 có năm em thấy duyệt có năm em không thấy đăng gì hết, e đang băn khoăn!!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!