CTTT Kĩ thuật Thực phẩm (BF-E12) có được dạy 100% bằng Tiếng Anh không?

Chương trình Tiên tiến Kĩ thuật Thực phẩm có được dạy 100% bằng Tiếng Anh không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!