Có thể chọn học thạc sĩ trong thời gian nào?

Em đã đi làm, em muốn đăng ký học thạc sĩ ĐHBKHN thì có thể chọn học thạc sĩ trong thời gian nào?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 11 tháng trước

Thạc sĩ