CNTT Việt-Nhật

Học CNTT Việt Nhật sau khi ra trường có bắt buộc phải làm cho các công ti của Nhật hay có thể làm cho cả các công ty CNTT tại VN ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!